Pak-Gum

Linie technologiczne

Potencjał ludzki oraz techniczny poparty wieloletnim doświad­czeniem pozwala nam na realizację zamówień o wysokim stopniu złożoności przy wykorzystaniu najnowszych dostęp­nych na rynku technologii. Osoby stanowiące zespół projek­towy posiadają wieloletnie doświadczenie w projektowaniu rozwiązań do:

 • produkcji i uszlachetniania kruszyw,
 • klasyfikacji pisków,
 • recyklingu,
 • klasyfikacji i przeróbki mechanicznej węgla,
 • transportu wewnętrznego realizowanego za pomocą prze­nośników w:
 • cementowniach,
 • zakładach wapienniczych,
 • zakładach azotowych,
 • koksowniach,
 • betoniarniach,
 • zakładach produkujących biopaliwa i paliwa alternatywne ,
 • transportu wewnętrznego realizowanego za pomocą prze­nośników materiałów takich jak:
  •  cement,
  • wapno,
  • żwir,
  • kamień,
  • piach,
  • węgiel,
  • koks,
  • nawozy sztuczne,
  • trociny, drewno, pelet.

Projektowane przez nas systemy cechuje nowoczesność oraz zastosowanie najnowszych i przyjaznych dla środowiska technologii. Jednocześnie dbamy, by zaprojektowane przez nas obiekty/instalacje/zakłady/ charakteryzowały się łatwo­ścią i oszczędnością w późniejszej eksploatacji. Nasze usługi obejmują również doradztwo i wykonawstwo w zakresie modernizacji i planowania rozbudowy istniejących instalacji/zakładów/sortowni/urządzeń/linii technologicznych.

Serwis

Po zakończeniu prac wykonawczych chętnie przyjmujemy techniczną opiekę nad zrealizowanymi przez nas inwesty­cjami. Specjaliści w zakresie serwisu sprawują nadzór nad pracą kompletnych instalacji i pojedynczych urządzeń, zaj­mują się ich naprawą oraz regulacją i konserwacją.

Formularz zapytania

Jesteś zainteresowany tym produktem lub usługą? Napisz do nas. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

Zapytaj o produkt
 

Wysyłając formularz akceptujesz zasady polityki prywatności serwisu www.pakgum.pl
Informacje zawarte w formularzu będą wykorzystywane przez naszą firmę wyłącznie w celach współpracy.

wróć do góry^